Lab4.0

Implementatie van 21e eeuwse vaardigheden binnen het primair onderwijs om betere aansluiting te krijgen op het middelbaar onderwijs & op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Doel van Lab4.0
Lab4.0 is een nieuw project van TCCN, op initiatief van NXP  en stichting primair onderwijs Condor. Het doel is om scholen te ondersteunen, zodat digitale geletterdheid op betaalbare en duurzame wijze in het onderwijs komt. Lab4.0 is een verbindende schakel tussen overheid, sponsors, scholen en techniekpartners. Daardoor kunnen wij een curriculum op maat voor zowel leerkracht als leerling ontwikkelen, waaraan wij een praktische invulling geven. Dit curriculum is gekoppeld aan competenties uit de digitale geletterdheid, met als uitgangspunt de leerlijn ‘Computational Thinking’ met behulp van coderen/programmeren.

Vijfstappenplan
Om dit doel te bereiken werken we met de volgende stappen.

 1. Introductie workshop voor alle leerkrachten
  Het doel is om te enthousiasmeren en om de eventuele drempel naar de vaardigheden van de 21e eeuw te verlagen. Nadien is het niet alleen duidelijk wat deze vaardigheden betekenen, maar ook hoe ze vakoverstijgend kunnen worden toegepast binnen het bestaande curriculum.
 2. Opzet coördinatie technieklessen
  In deze fase wordt er samen met de techniekcoördinator(en) de aanpak voor de implementatie van de lessen uitgewerkt. Er wordt samen met Lab4.0 lesmateriaal geselecteerd dat aansluit bij het curriculum van de school.
 3. Training leerkrachten
  Na de selectie van het materiaal kunnen de leerkrachten worden getraind door Lab4.0 door middel van trainingworkshops. Het doel is dat de leerkracht de lessen zich eigen maakt, zodat deze (zoveel mogelijk) zelfstandig kan worden gegeven.
 4. Begeleiding leerkrachten tijdens lessen
  Dit is de stabilisatiefase waarbij de leerkrachten in principe zelfstandig de lessen kunnen geven. Lab4.0 is met name aanwezig ter ondersteuning van de leerkracht waar nodig. Bovendien kan Lab4.0 een stimulerende rol spelen om ‘spelenderwijze tot nieuwe ideeën en nog betere lessen te komen. Delen van kennis en verdere ontwikkeling zijn belangrijke elementen voor een succesvolle implementatie van de vaardigheden van de 21e eeuw.
 5. Evaluatie en uitbreiding buitenschoolse activiteiten
  Nazorg bij de leerkrachten en de techniekcoördinator(en) vinden wij belangrijk. Hierdoor kunnen wij de kennis en kunde zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de behoeftes van de school. Daarnaast kunnen we hierdoor ons lesportfolio verbeteren voor collega’s. Tot slot wordt er gekeken naar de behoefte en mogelijkheden van buitenschoolse activiteiten in de omgeving, ofwel partners van Lab4.0.

Heeft uw school interesse?
Momenteel zijn er nog plaatsen vrij voor in de pilotfase voor Lab4.0. Wilt u hier meer informatie over ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier. U kunt hier ook informatie vragen over het mogelijke programma.

Wilt u met ons samenwerken?
Wij werken samen met partijen die hetzelfde doel beogen, opdat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Heeft u belangstelling om mee te doen? Laat ons dit weten via onderstaand contactformulier.

Wilt u ons initiatief ondersteunen?
Om de kosten voor scholen zo laag mogelijk te kunnen houden, kan u ons initiatief ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld een school adopteren, maar ook op materiële basis kunt u ons ondersteunen. Heeft u hier belangstelling voor en wilt u meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Contact