MysteryX

mysterylogo

Tot en met schooljaar 2017/2018 hebben we iedere maand een MysteryX  middag georganiseerd. Dit waren middagen waarop een wetenschapper interessante dingen kwam vertellen waarna de kinderen zelf aan de slag konden met proefjes en experimenten.  Vanaf schooljaar 2018/2019 zal MysteryX in deze vorm niet meer georganiseerd worden. We zijn ons nog aan het beraden of het in een andere vorm door kan gaan en houden je op de hoogte!