Basisscholen

Bij het TCCN máák je het!

Al vele jaren verzorgen wij techniekactiviteiten voor basisscholen. Op een leerzame, speelse en creatieve wijze laten wij kinderen kennis maken met techniek en wetenschap

De lessen zijn gericht op basale kennis van techniek & wetenschap,  kennis van materialen en gereedschappen gekoppeld aan stroomkring, magnetisme, drijven & zinken, krachten en licht & spiegels. Begrippen zoals die in de meeste  methoden van scholen voorkomen. Daarnaast zijn er ontdeklessen gericht op ontdekken en proefjes doen aan de hand van een thema voor de meer onderzoekende leerlingen. Bij beide worden de leerlingen in groepen van max. 10 leerlingen stapsgewijs begeleid door 1 of 2 begeleiders.

Voor scholen die al veel met techniek doen  bieden we uitvinderslessen, hierbij werken de leerlingen volgens de methode “ontwerpend leren” en is er veel aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden.

Indien gewenst kunnen we samen het aanbod aanpassen om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen of een project van uw school. Ook is het  mogelijk om een arrangement samen te stellen met oog voor een doorgaande leerlijn.

Scholen ontvangen wij op woensdagochtend en donderdagochtend van 9.30-11.30. De kosten zijn €100,- per groep (maximaal 30 leerlingen). In onze agenda kunt u zien wanneer er nog plek is,

Bekijk hier ons techniekaanbod

Op verzoek maken we aangepaste programma’s voor zowel speciaal onderwijs als plusklassen. Ook internationale schakelklassen kunnen bij ons terecht met leerlingen t/m 18 jaar.
Als de school zelf beschikt over een technieklokaal en voldoende begeleiding kunnen door ons ideeën voor werkstukjes en werkbeschrijvingen worden aangeleverd.

Onder deskundige begeleiding zijn de leerlingen twee uur actief bezig in ons technieklokaal en gaan daarna trots met hun zelfgemaakte werkstuk naar huis!
Uiteraard sluiten onze activiteiten aan bij de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs.

De activiteiten voor basisscholen van het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN) vinden plaats bij het Junior Technovium aan de Heyendaalseweg. Basisscholen zijn welkom op woensdag- en donderdagochtend.

Aanmelden