Combinatieklas 6-7-8

Techniek is overal aanwezig in onze directe omgeving! De toepassing van technologie binnen sectoren zoals de zorg, voedingsindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een steeds grotere impact hebben op onze leef- en werkomgeving. Hiermee neemt de vraag naar kennis en vaardigheden over technologie in “niet-technische” beroepen de komende jaren alleen maar toe.

Daarom is in 2013 het landelijke techniekpact opgesteld waarin de regering, het bedrijfsleven en het onderwijs gezamenlijk doelen hebben gesteld. Zo staat in het techniekpact o.a. :

  1. Alle basisscholen bieden hun leerlingen structureel Wetenschap & Technologie aan in 2020, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.

  2. Beter toerusten van leerkrachten in het primair onderwijs op het aanbieden van Wetenschap & Technologie.

Als Technisch Kenniscentrum bieden wij vanaf september 2018 een nieuwe vorm van onderwijs binnen de wetenschap en techniek aan, gericht op de groepen 6-7-8. We werken met combigroepen met maximaal 60 leerlingen. Voor de wat jongere en praktisch ingestelde kinderen hebben we praktijkgerichte werkstukken en voor de oudere en theoretisch ingestelde kinderen hebben we verschillende werkstations klaarstaan.*

Heeft je school belangstelling?
Dan kan je je aanmelden via
juniortechnovium@me.com. Wij sturen dan meer informatie en een keuzeformulier voor alle werkplekken.
Voor Conexusscholen is plaats gereserveerd en de betaling bestuurlijk geregeld.

Tot snel!

TCCN & JT

www.tccn.info en www.juniortechnovium.nl

*Op dit moment zitten we in de pilotfase en het komende jaar zal het aanbod worden vergroot.