Plusklassen

Voor hoogbegaafde leerlingen hebben we speciale lessen ontwikkeld waarbij de kinderen op hun niveau worden uitgedaagd. We gaan dieper in op een natuurkundig principe en de kinderen moeten ook meer zelf oplossingen verzinnen voor de problemen die ze tegenkomen. U kunt met plusklassen bij ons terecht voor alle groepen van de basisschool. In overleg met u stemmen we de inhoud van de lessen af. Voorbeeldthema’s zijn: magnetisme, pneumatiek, 3D ontwerpen en printen