Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Zij vergaderen regelmatig over de gang van zaken bij De Jonge Onderzoekers. Zij onderhouden contact met de gemeente als belangrijkste subsidiegever, en daarnaast op strategisch niveau met andere organisaties. Verder stellen zij de begroting en het jaarverslag op.

In 2020 bestaat het bestuur uit:

  • Jan Willem Lackamp, voorzitter
  • Guus Leufkens, secretaris
  • Jacqueline Tiemens, penningmeester
  • Louis Wolf, lid
  • Jos van der Peet, lid
  • Richard Vos, lid

Bestuursleden doen hun werk als vrijwilliger, zij ontvangen geen beloning.