Doelstelling

De Jonge Onderzoekers Nijmegen heeft tot doel wetenschap en techniek toegankelijk te maken voor jongeren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van zelfwerkzaamheid met behulp van recreatieve, educatieve en cultureel-vormende elementen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.